Pháp thoại Ba hạng người khó gặp do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 7, HCM) ngày 17-06-2019

video