Bài pháp thoại Ba sự kiêu mạn cản trở đường tu do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phước Viên (Bình Thạnh, HCM) ngày 07-04-2019

Bài liên quan