Pháp thoại: Bận quá! nhớ Phật lúc nào do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Đạo Tràng Pháp Duyên, Tp Stuttgart, CHLB Đức, ngày 26.06.2019.

Bài liên quan