Pháp thoại Bây Giờ Con Mới Hiểu do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Cự Linh (TP Hải Dương), ngày 07/06/2017

Bài liên quan