Bài pháp thoại Biết Nhận Diện Để An Lạc được Thầy Thích Quảng Thiện thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 77 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 23/04/2017

Bài liên quan