Pháp thoại Bình An Nội Tại do Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ giảng tại chùa Sắc Tứ Long An, Tiền Giang, ngày 09-12-2018

Bài liên quan