Bài pháp thoại Bố Thí Ít Được Phước Nhiều do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM) ngày 16-12-2018

video

Bài liên quan