Bài thuyết pháp Bốn Niềm Tin Kiên Cố Của Người Phật Tử được Hòa thượng Thích Minh Thiện giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 16/04/2017 (20/03/Đinh Dậu)

video

Bài liên quan