Bài pháp thoại Làm Gì Để Trở Thành Phật Tử do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phú Đức (TP Nha Trang) ngày 17-09-2018

video