Bài pháp thoại Người Cư Sĩ Trong Sáng được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 02/03/2017 tại tư gia  Phật tử Nhật Y (Hoa Kỳ)

video