Bài pháp thoại Bốn Pháp Hỷ Lạc do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa A Di Đà (Laucaster, PA), ngày 27.9.2018

video

Bài liên quan