Pháp thoại Các Tu Tập Căn Bản Của Phật Tử Tại Gia do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Vĩnh Long 18-08-2018

video