Pháp thoại Cái gì cũng nên vừa phải mà thôi do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Xá Lợi (Quận 3, Hồ Chí Minh) ngày 16.05.2019

video