Pháp thoại: Cái khổ lớn nhất của kiếp người do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Quan Thế Âm (tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ) ngày 27.07.2019

Bài liên quan