Pháp thoại Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana do Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019

video