pháp thoại: Căn Bênh Chỉ Trích Người Khác do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Tịnh Xá Ngọc Nguyên (H. Cái Bè – T. Tiền Giang)

video