Pháp thoại Cảnh Tùy Tâm Chuyển do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Trung Tâm Giáo Dục Phật Đà Phổ Tế (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 31/08/2018

Bài liên quan