_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa HƯƠNG NGHIÊM – Q.BÌNH TÂN
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***

Bài liên quan