Bài pháp thoại Cơ Hội Không Đến Hai Lần do Đại Đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thanh Quang (Tỉnh Vĩnh Long), ngày 21/07/2017 (28/06/Đinh Dậu)

video