Pháp thoại Có nên Quy Y Tam Bảo từ bây giờ không do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Tập Phúc (H. Hoài Đức – TP. Hà Nội) ngày 30/03/2019

video