Bài pháp thoại Có Phước Thì Sẽ Có Phần do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Long Thành (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long), ngày 18-03-2018

video