Bài pháp thoại Còn Ai Bên Ta Trong Cuộc Đời Này do ĐĐ. Thích Thiện Tuệ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 40 tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-03-2018

video