Pháp thoại Con Đường Tỉnh Thức Và Hạnh Phúc do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-11-2018

video