Bài pháp thoại Còn Lại Gì Sau Tất Cả do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Tịnh Xá Ngọc Xuân (TX. Long Khánh – T. Đồng Nai) ngày 06/11/2018

video