Pháp thoại Còn Một Giấc Ngủ Ngàn Thu được đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng ngày 31/03/2017 tại chùa Thanh Khê (Đà Nẵng)

video