_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại
Công Năng Phước Báu
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Quan Âm ( Q.11 – TP.HCM )
Ngày 16.11.2014 – nhằm ngày 24.09 – Giáp Ngọ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***

Bài liên quan