Pháp thoại “Cúng dường hai bữa ăn cho phước báu lớn nhất” do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 14-07-2019

Bài liên quan