Pháp thoại “Cuộc đời vô thường và đau khổ” do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phước Viên (Bình Thạnh, HCM) ngày 30-09-2019

Bài liên quan