Pháp thoại “Đã biết trần gian là quán trọ hơn thua thù oán để làm chi” do Ni sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Quang

video

Bài liên quan