Pháp âm “Đã Có Đường Đi Rồi, Con Không Còn Lo Sợ” do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bảo Quang (Khánh Hòa) ngày 06/12/2016 (08/11/Bính Thân)

video