Pháp thoại Đáng lấy nên lấy – đáng bỏ nên bỏ do NS Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Quang Đẩu (TP. Hải Phòng) ngày 06/04/2019

video

Bài liên quan