Bài pháp thoại Đạo Phật Độ Sanh Hay Độ Tử do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM), ngày 27-05-2018

Bài liên quan