Pháp thoại Đạo Phật Khác Tôn Giáo Nhờ Tuệ Tri Khổ Đau do Thầy Nhật từ giảng tại trường đại học KHXHNV TPHCM, ngày 29-11-2018

video