_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại
Đạo Tâm Kiên Cố
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Hương Nghiêm ( Q.Bình Tân – TP.HCM )
Ngày 03.08.2014 – nhằm ngày 08.07 – Giáp Ngọ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***

Bài liên quan