Pháp thoại “Đâu cũng là Phật Pháp” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Dược Sư (Incheon, Hàn Quốc) ngày 20.10.2019

Bài liên quan