Pháp thoại Đem tâm về trụ với thân do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Tịnh Thất Hiền Như (CaLiForNia, Hoa Kỳ) ngày 09/07/2019

video