Bài pháp thoại Điều Đáng Sợ Nhất Nơi Mỗi Người do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại khách sạn Central Park (TP. Biên Hòa – Đồng Nai), ngày 31-08-2018

video