Bài pháp thoại Đời Cha Ăn Mặn – Đời Con Khát Nước được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng ngày 18/04/2017 tại Nhà Hàng Golden Palace (Tân Tiến, Biên Hòa)

video