Bài pháp thoại Du Già Sư Địa Luận – Bài Kệ 42 – 44: Niết Bàn do HT Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Thiền Đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa an cư kiết đông 2012

video

Bài liên quan