video

CHÌA KHÓA MỞ CỬA NIẾT BÀN – Sư Cô : Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHÁP LẠC , Xã An Cư – Huyện Cái Bè – Tỉnh Tiền Giang , Ngày 08 Tháng 08 Năm Bính Thân ( 08 / 09 / 2016 ) .

Bài liên quan