Trang Chủ Danh mục Thích Nhất Hạnh

Danh mục: Thích Nhất Hạnh

Tất cả gần 1000 bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Sư Ông Làng Mai). Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Bát Đại Nhân Giác)

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Minh Quang. Bản Việt dịch (3) của Thích Huyền Tôn. Bản Việt dịch (4) của Thích Nhất Hạnh
Bước Tới Thảnh Thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di - Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi – Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di – Thích Nhất Hạnh

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di  Thiền Sư Nhất Hạnh MỤC LỤC 1. Thi Kệ Thực Tập Chánh Niệm 2. Mười Giới Sa Di 3. Các Thiên Uy...
Bước Tới Thảnh Thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di - Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi phần 6 – Nghi Thức Tụng Mười Giới

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di Thiền Sư Nhất Hạnh ---o0o---Nghi thức tụng 10 Giới Mười giới Sa di là bản chất đích thực của...
Bước Tới Thảnh Thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di - Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi phần 5 – Nói Với Người Xuất Gia Trẻ

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di Thiền Sư Nhất Hạnh ---o0o---Nói với người xuất gia trẻ Pháp thoại nói hôm 2.5.1996 tại Làng Mai Tâm thương...
Bước Tới Thảnh Thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di - Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi phần 4 – Lời Cảnh Giác Và Khích Lệ Của Thiền Sư Quy Sơn

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di Thiền Sư Nhất Hạnh Nhà xuất bản Tôn Giáo – 2004 ---o0o---Lời cảnh giác và khích lệ của Thiền sư...
Bước Tới Thảnh Thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di - Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi phần 3 – Các Thiên Uy Nghi

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di Thiền Sư Nhất Hạnh ---o0o---CÁC THIÊN UY NGHI Uy nghi là vẻ đẹp biểu hiện ra trong những tư...
Bước Tới Thảnh Thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di - Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi phần 2 – Mười Giới Sa Di

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di Thiền Sư Nhất Hạnh ---o0o---Mười Giới SA DI Mười giới Sa di là bản chất đích thực của một...
Bước Tới Thảnh Thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di - Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi phần 1 – Thi Kệ Thực Hành Chánh Niệm

BƯỚC TỚI THẢNH THƠI Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di Thiền Sư Nhất Hạnh ---o0o---Thi kệ thực tập chánh niệm Những bài thi kệ này cần được học thuộc...
Quy Sơn Cảnh Sách - HT Thích Nhất Hạnh

Quy Sơn Cảnh Sách – HT Thích Nhất Hạnh

QUY SƠN CẢNH SÁCH Hoà Thượng Nhất Hạnh phiên dịch Ý thức Vô thường Vì nghiệp duyên còn đó nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao...
Giao Thừa - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Giao Thừa – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại chùa Cam Lộ (Xóm hạ, Làng Mai) trong mùa an cư kiết đông năm 2009
Làm Mới Cuối Năm - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Làm Mới Cuối Năm – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 18-01-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông
Ta Đang Làm Gì, Năm Lễ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Ta Đang Làm Gì, Năm Lễ – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 23-01-1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai
Quảng Luật - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Quảng Luật – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 20-02-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông
Quê Hương Giây Phút Hiên Tại - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Quê Hương Giây Phút Hiên Tại – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 20-11-2008 tại Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa tu an cư kiết đông Thiền Đường Hội Ngàn Sao
Tổ Nhất Định - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Tổ Nhất Định – Thích Nhất Hạnh

Bài thuyết pháp "Tố Nhất Định" do HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảnghttps://www.youtube.com/watch?v=lFLeI5GyXLo
Quay Về Quê Hương Đích Thực - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Quay Về Quê Hương Đích Thực – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 02-03-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông

Bài mới