30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh

Tất cả hơn 600 bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Sư Ông Làng Mai). Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Làm Bạn Với Khổ Đau - Thầy Thích Nhất Hạnh 2017

Làm Bạn Với Khổ Đau – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 08/02/2009 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai)
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 10 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 10 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thuyết giảng tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), ngày 09/12/2010
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 9 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 9 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 9 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 05/12/2010 tại thiền đường Hội Ngàn Sao...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 8 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 8 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 8 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 02/12/2010 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 7 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 2017

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 7 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 7 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 28/11/2010 tại thiền đường Trăng Rằm...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 6 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 6 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 6 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 25/11/2010 tại thiền đường Hội Ngàn Sao...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 5 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 5 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 5 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 21/11/2010 tại thiền đường Nước Tĩnh Chùa...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 4 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 4 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 4 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 18/11/2010 tại chùa Từ Nghiêm...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 3 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 3 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 3 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 04/07/2010 tại thiền đường Trăng Rằm chùa...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 2 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 01/07/2010 tại thiền đường Hội Ngàn Sao...
Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 1 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Rong Chơi Trời Phương Ngoại Phần 1 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 27/06/2010 tại thiền đường Nước Tĩnh chùa...
Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 3 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 3 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 3 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 10/01/2017 tại Chùa Pháp Vân (Xóm Thượng,...
Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 2 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp thoại Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 2 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 07/01/2010 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới,...
Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 1 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh mới nhất

Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Phu Tử Cộng Hội Phần 1 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 03/01/2010 tại chùa Cam Lộ (Xóm...
Kinh Pháp Ấn (Hán Văn & Việt Văn) - Kinh điển Bắc truyền

Kinh Pháp Ấn

Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh Hán dịch: Tống Thi Hộ Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, bản Việt dịch (2) của Thích Nhất Hạnh Bản...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 9 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 9 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài thuyết pháp Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 9 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 10/02/2011 tại chùa Pháp Vân...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 8 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 8 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 8 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 23/01/2011 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 7 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 7 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 7 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 20/01/2011 tại thiền đường Hội Ngàn...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 6 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 6 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 6 được Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 16/01/2011 tại thiền đường Trăng Rằm...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 5 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 5 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 5 được HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 13/01/2011 tại chùa Pháp...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 4 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 4 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 4 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 09/01/2011 tại Thiền Đường...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 3 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 3 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 3 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 07/01/2011 tại Thiền Đường...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 2 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng...
Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 1 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 1 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 12/12/2010 tại chùa Pháp Vân...
Kinh Mâu Ni - Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Mâu Ni – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Mâu Ni do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 20/12/2009 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai) trong mùa...
Kinh Kính Diện Vương Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Kính Diện Vương Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Kính Diện Vương Phần 2 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 04/02/2010 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng...
Kinh Kính Diện Vương Phần 1 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Kính Diện Vương Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại Kinh Kính Diện Vương Phần 1 được Thầy Thích Nhất Hạnh giảng ngày 31/01/2010 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng...
Kinh Hương Hoa Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Hương Hoa Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Hương Hoa Phần 2 được thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 17/02/2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao chùa Cam...
Kinh Hương Hoa Phần 1 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Hương Hoa Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài thuyết pháp Kinh Hương Hoa Phần 1 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 13/02/2011 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng...
Kinh Duy Lâu Lặc Vương 5 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Duy Lâu Lặc Vương 5 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp âm Kinh Duy Lâu Lặc Vương 5 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 29/04/2010 tại chùa Cam Lộ (Xóm...