27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 22 August, 2017
Danh mục Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh

Tất cả hơn 600 bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Sư Ông Làng Mai). Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nhiếp Đại Thừa Luận - Tướng Trạng Của Đối Tượng Nhận Thức - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Tướng Trạng Của Đối Tượng Nhận Thức – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 14/12/2000 tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Miên Mật, Hiện Pháp, Lạc Trú - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Miên Mật, Hiện Pháp, Lạc Trú – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 14/11/1999 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai)
Nhiếp Đại Thừa Luận - Dòng Sinh Mạng - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Dòng Sinh Mạng – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 11/02/2001 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Đối Tượng Và Chủ Thể Nhận Thức - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Đối Tượng Và Chủ Thể Nhận Thức – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 01/01/2001 tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Đoạn 10 Chương 2 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Đoạn 10 Chương 2 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 04/01/2001 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Đoạn 7 Chương 2 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Đoạn 7 Chương 2 – Thích Nhất Hạnh

Giảng năm 2001 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Cởi Bỏ Kết Sử - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Cởi Bỏ Kết Sử – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 15/05/2001 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Chủng Tử Huân Tập - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Chủng Tử Huân Tập – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 21/12/2000 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Biến Kế Chấp, Tam Tánh - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Biến Kế Chấp, Tam Tánh – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 28/12/2000 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong khóa tu mùa Đông
Người Sống Hạnh Phúc - Thích Nhất Hạnh

Người Sống Hạnh Phúc – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 03/03/2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông
Nghệ Thuật Soi Sáng - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Nghệ Thuật Soi Sáng – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 09/03/2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông
Nghệ Thuật Chế Tác Hạnh Phúc Và Chuyển Hóa Khổ Đau - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Nghệ Thuật Chế Tác Hạnh Phúc Và Chuyển Hóa Khổ Đau – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 26/01/2009 tại Xóm Mới, Làng Mai trong khóa an cư kiết Đông
Năm Nghiệp Vô Gián - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng 2017

Năm Nghiệp Vô Gián – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 18/12/2003 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong khóa tu mùa thu
Mùa Xuân Hiện Hữu - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Mùa Xuân Hiện Hữu – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 23/03/2014 tại Thiền Đường Nước Tĩnh (Xóm Thượng, Làng Mai) trong khóa tu mùa xuân
Mộng Trung Ngộ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng 2017

Mộng Trung Ngộ – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 01/02/2009 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai) trong khóa an cư kiết đông
Mỗi Hiện Tượng Là Một Bông Hoa - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Mỗi Hiện Tượng Là Một Bông Hoa – Thích Nhất Hạnh

Thuyết giảng ngày 05/03/1995 tại Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Mình Phải Làm Gì Cho Cuộc Sống - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Mình Phải Làm Gì Cho Cuộc Sống – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 24/04/2014 tại Thiền Đường Nước Tĩnh (Xóm Thượng, Làng Mai) trong khóa tu mùa xuân
Mẫu Người Lý Tưởng - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng 2017

Mẫu Người Lý Tưởng – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 22/04/2004 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa xuân
Luật Tạng Xích Đồng Diệp Bộ - Thầy Thích Nhất Hạnh 2017

Luật Tạng Xích Đồng Diệp Bộ – Thích Nhất Hạnh

Thuyết giảng ngày 04/03/2004 tại Tu Viện Lộc Uyển
Luật Tạng Và Quy Luật Các Bộ Phái - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Luật Tạng Và Quy Luật Các Bộ Phái – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 06/02/2004 tại Thiền Đường Thái Bình Dương Tu Viện Lộc Uyển
Luật Tạng Đồng Diệp Bộ Và Pháp Tạng Bộ - Thầy Thích Nhất Hạnh 2017

Luật Tạng Đồng Diệp Bộ Và Pháp Tạng Bộ – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày12/03/2004 trong khóa tu mùa đông tại tu viện Lộc Uyển
Lạy Xuống Như Một Dòng Sinh Mạng - Thích Nhất Hạnh mới nhất

Lạy Xuống Như Một Dòng Sinh Mạng – Thích Nhất Hạnh

Giảng trong khóa tu an cư kiết đông tại thiền đường Hội Ngàn Sao chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), ngày 20/12/2012
Làm Sao Để Mở Rộng Trái Tim - Thầy Thích Nhất Hạnh 2017

Làm Sao Để Mở Rộng Trái Tim – Thích Nhất Hạnh

Thuyết giảng tại Xóm Trung, Làng Mai trong khóa tu mùa hè, ngày 26/07/2010
Làm Bạn Với Khổ Đau - Thầy Thích Nhất Hạnh 2017

Làm Bạn Với Khổ Đau – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 08/02/2009 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai)