26 C
Ho Chi Minh
Saturday, 21 October, 2017
Danh mục Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh

Tất cả hơn 600 bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Sư Ông Làng Mai). Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Những Nền Tảng Căn Bản - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Những Nền Tảng Căn Bản – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 07-03-2014 tại Thiền Đường Nước Tĩnh (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa xuân
Những Mầu Nhiệm Của Sự Sống - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Những Mầu Nhiệm Của Sự Sống – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 15-05-2014 tại Thiền Đường Trăng Rằm (Xóm Mới, Làng Mai)
Những Giáo Lý Căn Bản - Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Những Giáo Lý Căn Bản – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 11-11-2012 tại Thiền Đường Trăng Rằm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 18 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 18 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 17-02-2000 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 17 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 17 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 13-02-2000 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 16 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 16 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 10-02-2000 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 15 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 15 – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 13 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 13 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 27-01-2000 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 12 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 12 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 23-01-2000 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 10 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 10 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 16-01-2000 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa Đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 9 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 9 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 09-01-2000 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 8 - Thích Nhất Hạnh

Nhiếp Đại Thừa Luận 8 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 06-01-2000 tại Xóm Mới, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 7 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 7 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 19-12-1999 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 6 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 6 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 16-12-1999 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 5 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 5 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 12/12/1999 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận 4 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 4 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 09/12/1999 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Tướng Y Tha Khởi - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Tướng Y Tha Khởi – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 07/12/2000 tại Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Nghệ Thuật Sống Chánh Niệm - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Nghệ Thuật Sống Chánh Niệm – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 08/02/2001 tại chùa Pháp Vân trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Tướng Trạng Của Đối Tượng Nhận Thức - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Tướng Trạng Của Đối Tượng Nhận Thức – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 14/12/2000 tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Miên Mật, Hiện Pháp, Lạc Trú - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Miên Mật, Hiện Pháp, Lạc Trú – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 14/11/1999 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai)
Nhiếp Đại Thừa Luận - Dòng Sinh Mạng - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Dòng Sinh Mạng – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 11/02/2001 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Đối Tượng Và Chủ Thể Nhận Thức - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Đối Tượng Và Chủ Thể Nhận Thức – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 01/01/2001 tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Đoạn 10 Chương 2 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Đoạn 10 Chương 2 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 04/01/2001 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Đoạn 7 Chương 2 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Đoạn 7 Chương 2 – Thích Nhất Hạnh

Giảng năm 2001 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Nhiếp Đại Thừa Luận - Cởi Bỏ Kết Sử - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận – Cởi Bỏ Kết Sử – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 15/05/2001 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông