Trang Chủ Danh mục Thích Nhất Hạnh

Danh mục: Thích Nhất Hạnh

Tất cả gần 1000 bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Sư Ông Làng Mai). Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Giao Thừa - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Giao Thừa – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại chùa Cam Lộ (Xóm hạ, Làng Mai) trong mùa an cư kiết đông năm 2009
Làm Mới Cuối Năm - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Làm Mới Cuối Năm – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 18-01-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông
Ta Đang Làm Gì, Năm Lễ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Ta Đang Làm Gì, Năm Lễ – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 23-01-1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai
Quảng Luật - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Quảng Luật – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 20-02-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông
Quê Hương Giây Phút Hiên Tại - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Quê Hương Giây Phút Hiên Tại – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 20-11-2008 tại Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa tu an cư kiết đông Thiền Đường Hội Ngàn Sao
Quay Về Quê Hương Đích Thực - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Quay Về Quê Hương Đích Thực – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 02-03-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông
Ru Nội Kết - Thực Tập Trong Bản Môn

Ru Nội Kết – Thực Tập Trong Bản Môn – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 16-03-1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông
Quán Niệm Về Pháp, Chánh Tinh Tấn - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Quán Niệm Về Pháp, Chánh Tinh Tấn – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 13-01-1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai
Sự Trao Truyền Của Chư Tổ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Sự Trao Truyền Của Chư Tổ – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 04-12-2003 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai) trong khóa tu mùa thu
Tam Tu Tịnh Giới - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Tam Tu Tịnh Giới – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 30-01-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa an cư kiết đông
Tánh Tướng Biệt Quán - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Tánh Tướng Biệt Quán – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 09-10-2003 tại chùa Pháp Vân (Xóm thượng, Làng Mai) trong khóa tu mùa thu
Tâm Cảnh Tương Tức - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Tâm Cảnh Tương Tức – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 14-12-2003 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai)
Thiền Đi Là Thiền Hạnh Phúc - Niết Bàn Là Sự Thật - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Thiền Đi Là Thiền Hạnh Phúc – Niết Bàn Là Sự Thật – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 27-01-2013 tại Thiền Đường Trăng Rằm chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông
Sức Mạnh Của Sự Thực Tập Im Lặng - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

Sức Mạnh Của Sự Thực Tập Im Lặng – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 17-04-2014 tại Thiền Đường Trăng Rằm (Xóm Mới, Làng Mai) trong khóa tu mùa xuân.