Pháp thoại: Đức Phật có chịu nhân quả không do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Giác Lâm (Ave South Waith Park, St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ) ngày 13.07.2019

video

Bài liên quan