Bài pháp thoại Đức Phật Làm Gì Trong 24 Giờ do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại  chùa Giác Huệ (Quận 7 – HCM), ngày 27-05-2018

Bài liên quan