video

_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại
ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa Phổ Quang – Q.Tân Bình – Tp.HCM
Ngày 14.05.2014 – nhằm ngày 16.04 – Giáp Ngọ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***