Pháp thoại Đức Phật và doanh nhân do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019

video