Đừng bỏ mồi bắt bóng – TT. Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Nhân Vương, Troyes, Pháp, ngày 11/7/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-2015/dung-bo-moi-bat-bong.html

Bài liên quan