Pháp thoại Đứng Trước Sự Thật Muôn Đời do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Lộc Minh H. Thạnh Trị – T. Sóc Trăng) ngày 28/08/2018

video