Bài pháp thoại Giải Mã Về Giấc Mơ do DD Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM) ngày 18-11-2018

video