Video pháp thoại “Giải Trừ Phiền Não Chấm Dứt Khổ Đau” do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC HƯNG (Phường 05 – TP. Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long), ngày 04 Tháng 03 Năm Đinh Dậu (31/03/2017)

Bài liên quan