Pháp thoại Giáo Dục Phật Giáo Và Vai Trò Đạo Sư do Thầy Nhật Từ giảng tại New Delhi, Ấn Độ nhân dịp trao tặng 25 suất học bổng Đạo Phật Ngày Nay cho quý Tăng Ni học Tiến sĩ tại Ấn Độ, ngày 05-11-2018

video